5. třída: подготовка к поступлению в гимназию (osmiletá gymnázia)

molekula.club molekula.club molekula.club
Přejít k hlavnímu obsahu

5. třída: подготовка к поступлению в гимназию (osmiletá gymnázia)

Osnova témat

  • Čísla, početní operace, početní operace s neznámou, zlomky

  • Převod jednotek

  • Reálna osa

  • Slovní úlohy

  • Práce s daty v tabulce

  • Práce s daty v grafu

  • Konstrukční úlohy

  • Geometrie, tělesa

  • Nestandartní aplikační úlohy

  • Opakování

© 2016 Molekula.club. All Rights Reserved Molekula.club