7. třída: подготовка к поступлению в гимназию (Šestiletá gymnázia)

molekula.club molekula.club molekula.club
Перейти к основному содержанию

7. třída: подготовка к поступлению в гимназию (Šestiletá gymnázia)

Тематический план

 • Čísla, početní operace, početní operace s neznámou, zlomky

 • Převod jednotek

 • Reálna osa

 • Násobek a dělitel

 • Slovní úlohy

 • Práce s daty v tabulce

 • Práce s daty v grafu

 • Konstrukční úlohy

 • Geometrie, tělesa

 • Nestandartní aplikační úlohy

 • Opakování

© 2016 Molekula.club. All Rights Reserved Molekula.club