Подготовка в ВУЗ / Матурита (Vysoká škola / Maturita)

molekula.club molekula.club molekula.club
Skip to main content

Подготовка в ВУЗ / Матурита (Vysoká škola / Maturita)

Topic outline

 • Mocniny a odmocniny

  Mocniny s přirozeným a celým exponentem. Odmocniny a mocniny s racionálním exponentem. Operace s mocniny a odmocniny

 • Množiny

 • Výrazy

  Mnohočlen. Základní operace s mnohočleny. Různé postupy rozkladu mnohočlenů (vytýkání, členění, vzorce pro zkrácené násobení). 

 • Funkce

  1. Lineární funkce
  2. Kvadratická funkce
  3. Lineární lomená funkce
  4. Mocninná funkce
  5. Goniometrické funkce
  6. Exponenciální funkce
  7. Logaritmická funkce
 • Rovnice a nerovnice

  1. Lineární rovnice a nerovnice
  2. Kvadratická rovnice a nerovnice
  3. Goniometrické rovnice a nerovnice
  4. Exponenciální a logaritmické rovnicea nerovnice
 • Posloupnost

  Posloupnosti. Vlastnosti, metody zadání posloupnosti. Aritmetická posloupnost, vlastnosti, součet prvních n členů aritmetické posloupnosti. Geometrická posloupnost, její vlastnosti.

 • Kombinatorika

  Kombinatorika. Faktoriál. Permutace s opakováním a bez . Variace s opakováním a bez. Vlastnosti kombinačních čísel. Rovnicí s kombinačními čísly. Binomická věta.

 • Pravděpodobnost

 • Komplexní čísla

 • Geometrie v rovině

 • Geometrie v prostoru

 • Analytická geometrie

  1. Vektory
  2. Analytická geometrie v rovině
  3. Kuželosečky
  4. Přímky a roviny v prostoru
 • Matematická logika

© 2016 Molekula.club. All Rights Reserved Molekula.club